zalogowany jako Gość Zaloguj Zarejestruj
Wyświetlanie 10 z 13 znalezionych konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style...

Kulturowe, religijne i prawne uwarunkowania stylu życia człowieka Problemy społeczne i ekonomiczne społeczeństw młodych i starzejących się Zrównoważony rozwój a style życie Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie Wpływ zmian klimatycznych na zdrowie i życie człowieka Inteligentny rozwój a style życia Innowacje społeczne i technologiczne w promocji zdrowego stylu życia Dekonsumpcja wyzwaniem XXI wieku Problemy żywnościowe i żywieniowe...
Wrocław, Dolnośląskie data: 24-26 maj 2018, dni: 368 koszt: 650zł

AGROLOGISTYKA

Temat Forum Strategia zrównoważonego rozwoju, choć powszechnie akceptowana, podczas wdrażania w całych łańcuchach dostaw napotyka wciąż na wiele pojawiających się problemów. W sposób szczególny objawia się to w łańcuchach dostaw, które obejmują wielu pośredników, stosujących różne normy i standardy jakości. Do takich łańcuchów niewątpliwie zaliczyć należy łańcuchy dostaw żywności. Osiągnięcie zrównoważenia dla tych łańcuchów, niezależnie od kraju, w jakim są organizowane, wydaje się być celem...
Poznań, Wielkopolskie data: 26-28 czerwiec 2019, dni: 3 koszt: 690-950zł

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ....

Uwzględniając różnorodność i złożoność problematyki proponujemy, ale nie ograniczamy, tematyki wystąpień: -Wpływ globalizacji i procesów regionalizacyjnych na bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej; -Wyzwania dla bezpieczeństwa makro i mikro ekonomicznego państw Europy Środkowej i Wschodniej; - Geopolityczne wyzwania dla Polski w kontekście bezpieczeństwa; - Współpraca Państw Europy Środkowej i Wschodniej w dziedzinie bezpieczeństwa militarnego; - Zagrożenia społeczno-kulturowe...
Słupsk, Pomorskie data: 13-14 czerwiec 2019, dni: 2 koszt: 200-600zł

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo...

Aneksja Krymu przez Federację Rosyjską (FR) w 2014 roku, destabilizacja wschodniej Ukrainy i militaryzacja Obwodu Kaliningradzkiego stanowią dla Europy, a szczególnie dla jej środkowo-wschodniej części bezprecedensowe wyzwania w sferze bezpieczeństwa. Wnioski wyciągnięte z konfliktu na Ukrainie wskazują, że w sytuacji gwałtownego wdarcia się w głąb terytorium sojuszniczego wojsk FR i prowadzenia otwartego konfliktu zbrojnego zagrożonego eskalacją nuklearną, reakcja Sojuszu ze względu na długie...
Piotrków Trybunalski, Łódzkie data: 23-24 maj 2019, dni: 2 koszt: 200-400zł

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Współcześnie...

Poruszana tematyka: • rozwój konsumpcjonizmu (konsumpcjonizm na tle historycznym) i jego przejawy, • konsumpcjonizm w kontekście wychowania i przemian edukacyjnych, • charakterystyka potrzeb współczesnego społeczeństwa, • sylwetka współczesnego konsumenta, tendencje w zachowaniach współczesnych konsumentów, • konsumpcjonizm a wartości w kontekście społecznym i rodzinnym, wartość człowieka w dobie konsumpcjonizmu (materialny egoizm), konsumpcjonizm a materializm,...
Lublin, Lubelskie data: 11 maj 2019, dni: 1 koszt: 179-219zł

III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa...

Zapraszamy do przedstawienia referatów związanych z kreatywnością występujących w różnych dziedzinach nauki. Przyjmujemy referaty związane z innowacjami, biznesem szeroko rozumianym, kapitałem ludzkim marketingiem i logistyką. Wynikiem konferencji będzie możliwość publikacji w czasopiśmie 12 pkt Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw ORGMASZ, czasopismo anglojęzyczne Word Scientific News 6 pkt, publikacja w monografii współautorskiej 25 pkt lub w monografii 5 punktów. Autor decyduje sam z jakiej...
Kraków, Małopolskie data: 7 maj 2019, dni: 1 koszt: 189-1299zł

III Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa –...

Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad następującymi kwestiami: • media i życie publiczne • prawo i ekonomia • polityka społeczna • psychologia i nauki społeczne • antropologia i etnografia
Lublin, Lubelskie data: 29 listopad 2019, dni: 1 koszt: 199-239zł

IV Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy Osoba doświadczająca...

Celem Konferencji jest interdyscyplinarna analiza sytuacji osób pokrzywdzonych w Polsce, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz przysługujących im praw. Wyeksponowanie działań o innowacyjnym charakterze w pracy z osobami pokrzywdzonymi ściśle koreluje ze wsparciem społecznym oraz szeroko pojmowaną integracją społeczną. Dlatego zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów życia społecznego i dziedzin naukowych do włączenia się w dyskusję na temat sposobów udzielania pomocy osobom doznającym przemocy....
Lublin, Lubelskie data: 6 grudzień 2019, dni: 1 koszt: 199-239zł

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska Ludowa”...

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień. Interesuje nas zarówno problematyka związana z funkcjonowaniem władz państwowych, jak również życie codzienne obywateli „Polski Ludowej”. Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad takimi zagadnieniami, jak: • funkcjonowanie aparatu państwowego, • polityka gospodarcza, • działania propagandowe (wymiar polityczny i społeczny), • wymiar sprawiedliwości, tworzenie prawa, • represje...
Lublin, Lubelskie data: 11 maj 2019, dni: 1 koszt: 179-219zł

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Od Międzymorza...

Zapraszamy naukowców, ekspertów i analityków z dziedzin: stosunków międzynarodowych, dyplomacji, geopolityki, prawa, ekonomii, historii, sekuritologii do wymiany myśli, opinii, poglądów oraz wątpliwości związanych z doświadczeniami i prognozami inicjatyw integracyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie data: 16-18 październik 2019, dni: 3 koszt: 200zł

Partycypacja polityczna we współczesnym świecie

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Zakład Ruchów Politycznych. Najnowsza odsłona wydarzenia będzie koncentrowała się na problematyce partycypacji politycznej we współczesnym świecie. Celem konferencji jest: - usystematyzowanie i ocena doświadczeń związanych z partycypacją polityczną; - diagnoza stanu partycypacji politycznej oraz wskazanie potencjalnych kierunków i nowych form jej rozwoju w Polsce i na świecie. Proponowane obszary...
Lublin, Lubelskie data: 8-9 maj 2019, dni: 2 koszt: 450zł

Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna – Innowacje...

Keynote Speaker: Dr Thomas Gold, Innowacje społeczne i edukacja w zakresie przedsiębiorczości: obietnice i wyzwania dla XXI wieku, Dyrektor ds. Badań, Acceleration Group, Nowy Jork Thomas Gold, dyrektor ds. Badań w Acceleration Group, jest liderem w dziedzinie badań nad edukacją i politykami publicznymi. Dr Gold zajmował stanowiska kierownicze koncentrując się na badaniach, pomiarach i ewaluacji w szkolnictwie wyższym, samorządach lokalnych i instytucjach non-profit w Nowym Jorku. Reformy polityczne,...
Kraków, Małopolskie data: 22 maj 2019, dni: 1 koszt: 50-350zł

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania...

• Teoretyczne i aplikacyjne problemy zarządzania, • Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku globalnym, • Zarządzanie informacjami, wiedzą i kapitałem intelektualnym, • Systemy informatyczne w zarządzaniu, • Innowacyjność i przedsiębiorczość, • Komercjalizacja badań naukowych, • Metody i narzędzia ilościowe w zarządzaniu, • Zarządzanie finansami, • Rachunkowość w zarządzaniu organizacjami, • Marketingowe aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, • Zarządzanie...
Kraków, Małopolskie data: 29-31 maj 2019, dni: 3 koszt: 890zł
<< poprzednia
|
następna >>