zalogowany jako Gość Zaloguj Zarejestruj
Wyświetlanie 9 z 9 znalezionych konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style...

Kulturowe, religijne i prawne uwarunkowania stylu życia człowieka Problemy społeczne i ekonomiczne społeczeństw młodych i starzejących się Zrównoważony rozwój a style życie Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie Wpływ zmian klimatycznych na zdrowie i życie człowieka Inteligentny rozwój a style życia Innowacje społeczne i technologiczne w promocji zdrowego stylu życia Dekonsumpcja wyzwaniem XXI wieku Problemy żywnościowe i żywieniowe...
Wrocław, Dolnośląskie data: 24-26 maj 2018, dni: 368 koszt: 650zł

Ceny transferowe 2019 - schematy podatkowe MDR

Konferencja będzie poświęcona zmianom w przepisach dotyczących cen transferowych. Omówione zostaną między innymi poniższe bloki tematyczne: • zasada ceny rynkowej; • analiza porównawcza i analiza zgodności. Metody kalkulacji ceny. Bazy danych; • procedury sporządzania analiz; • restrukturyzacja działalności – ryzyka podatkowe, szacowanie opłaty rekompensacyjnej; • zarządzanie ryzykiem w cenach transferowych; • nowe regulacje w cenach transferowych,...
Warszawa, Mazowieckie data: 26-27 luty 2019, dni: 2 koszt: 1250-1350zł

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Polonia i Polacy...

Założeniem konferencji jest stworzenie płaszczyzny pogłębionej dyskusji nad procesami migracji, środowiskowej integracji oraz doświadczeń kulturowych i edukacyjnych współczesnej Polonii i Polaków za granicą. Wyeksponowany w tytule kontekst badań i doświadczeń odnosi się do szeroko rozumianych refleksji nad zjawiskami, problemami i procesami edukacyjnymi i kulturowymi w ramach różnych krajów i społeczeństw, w których Polacy i ich bliscy konstruują swoje życiowe przestrzenie wpisując się w kulturowe,...
Poznań, Wielkopolskie data: 4-5 kwiecień 2019, dni: 2 koszt: 420-480zł

III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa...

Zapraszamy do przedstawienia referatów związanych z kreatywnością występujących w różnych dziedzinach nauki. Przyjmujemy referaty związane z innowacjami, biznesem szeroko rozumianym, kapitałem ludzkim marketingiem i logistyką. Wynikiem konferencji będzie możliwość publikacji w czasopiśmie 12 pkt Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw ORGMASZ, czasopismo anglojęzyczne Word Scientific News 6 pkt, publikacja w monografii współautorskiej 25 pkt lub w monografii 5 punktów. Autor decyduje sam z jakiej...
Kraków, Małopolskie data: 7 maj 2019, dni: 1 koszt: 189-1299zł

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm –...

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień. Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad takimi zagadnieniami, jak: • czy jest jeden terroryzm? Próba zdefiniowania zjawiska terroryzmu • terroryzm na przestrzeni wieków – rys historyczny • współczesny terroryzm islamski – największe wyzwanie XXI wieku? • organizacje terrorystyczne • rola mediów w „epoce terroryzmu” • bioterroryzm (wykorzystanie broni biologicznej,...
Lublin, Lubelskie data: 22 luty 2019, dni: 1 koszt: 179-219zł

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary...

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku Lublin, 12 kwietnia 2019 r. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku ma na celu integrację środowiska naukowego oraz stworzenie forum do dyskusji dla osób reprezentujących różne dziedziny nauki, takie jak: medycyna i nauki o zdrowiu, psychologia, pedagogika, ekonomia, prawo oraz ekologia, a zajmujące się tematyką zdrowia i chorób XXI wieku....
Lublin, Lubelskie data: 12 kwiecień 2019, dni: 1 koszt: 179-219zł

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska Ludowa”...

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień. Interesuje nas zarówno problematyka związana z funkcjonowaniem władz państwowych, jak również życie codzienne obywateli „Polski Ludowej”. Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad takimi zagadnieniami, jak: • funkcjonowanie aparatu państwowego, • polityka gospodarcza, • działania propagandowe (wymiar polityczny i społeczny), • wymiar sprawiedliwości, tworzenie prawa, • represje...
Lublin, Lubelskie data: 11 maj 2019, dni: 1 koszt: 179-219zł

Przestępczość gospodarcza

Konferencja ma być płaszczyzną do podjęcia następujących zagadnień: 1. Przestępstwo niegospodarności. 2. Przestępstwo łapownictwa gospodarczego. 3. Oszustwo gospodarcze. 4. Przestępstwo prania pieniędzy. 5. Przestępstwa przeciwko wierzycielom. 6. Przestępstwa przeciwko przetargowi publicznemu. 7. Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji gospodarczej. 8. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. 9. Oszustwa podatkowe. 10. Przemyt akcyzowy oraz inne przestępstwa...
Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie data: 3 kwiecień 2019, dni: 1 koszt: 0-90zł

XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019...

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy: -obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu; -obszar nauk przyrodniczych; -obszar nauk ścisłych; -obszar nauk technicznych; -obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; -obszar nauk humanistycznych; -obszar nauk społecznych; -obszar sztuki.
Lublin, Lubelskie data: 23-24 marzec 2019, dni: 2 koszt: 179-219zł
<< poprzednia
|
następna >>