zalogowany jako Gość Zaloguj Zarejestruj
Wyświetlanie 10 z 10 znalezionych konferencji

Finansjalizacja i społeczeństwo

Celem konferencji jest integracja różnych środowisk naukowych, upowszechnienie polskich i zagranicznych wyników badań naukowych poświęconych tematyce finansjalizacji oraz wskazanie nowych kierunków badań interdyscyplinarnych w obszarze finansjalizacji. Obrady będą prowadzone w języku angielskim oraz w języku polskim. Wystąpienia plenarne będą tłumaczone symultanicznie. Sesje równoległe odbędą się zarówno w języku angielskim, jak i w języku polskim. Zgłoszenia na konferencje są przyjmowane tylko...
Rzeszów, Podkarpackie data: 6-7 grudzień 2019, dni: 2 koszt: 500-1150zł

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Współcześnie...

Poruszana tematyka: • rozwój konsumpcjonizmu (konsumpcjonizm na tle historycznym) i jego przejawy, • konsumpcjonizm w kontekście wychowania i przemian edukacyjnych, • charakterystyka potrzeb współczesnego społeczeństwa, • sylwetka współczesnego konsumenta, tendencje w zachowaniach współczesnych konsumentów, • konsumpcjonizm a wartości w kontekście społecznym i rodzinnym, wartość człowieka w dobie konsumpcjonizmu (materialny egoizm), konsumpcjonizm a materializm,...
Lublin, Lubelskie data: 30 listopad 2019, dni: 1 koszt: 199-239zł

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomiczne, kulturowe...

Wystąpienia uczestników podzielone zostaną według następujących sekcji tematycznych: • migracje w prawie międzynarodowym oraz lokalnym, • polityka zdrowotna i aspekty bezpieczeństwa, • ekonomiczne efekty migracji, • antropologiczne i socjologiczne przyczyny migracji, • kulturowy wymiar migracji.
Lublin, Lubelskie data: 24 styczeń 2020, dni: 1 koszt: 199-239zł

III Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa –...

Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad następującymi kwestiami: • media i życie publiczne • prawo i ekonomia • polityka społeczna • psychologia i nauki społeczne • antropologia i etnografia
Lublin, Lubelskie data: 29 listopad 2019, dni: 1 koszt: 199-239zł

IV Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy Osoba doświadczająca...

Celem Konferencji jest interdyscyplinarna analiza sytuacji osób pokrzywdzonych w Polsce, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz przysługujących im praw. Wyeksponowanie działań o innowacyjnym charakterze w pracy z osobami pokrzywdzonymi ściśle koreluje ze wsparciem społecznym oraz szeroko pojmowaną integracją społeczną. Dlatego zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów życia społecznego i dziedzin naukowych do włączenia się w dyskusję na temat sposobów udzielania pomocy osobom doznającym przemocy....
Lublin, Lubelskie data: 6 grudzień 2019, dni: 1 koszt: 199-239zł

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm –...

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień. Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad takimi zagadnieniami, jak: • czy jest jeden terroryzm? Próba zdefiniowania zjawiska terroryzmu • terroryzm na przestrzeni wieków – rys historyczny • współczesny terroryzm islamski – największe wyzwanie XXI wieku? • organizacje terrorystyczne • rola mediów w „epoce terroryzmu” • bioterroryzm (wykorzystanie broni biologicznej,...
Lublin, Lubelskie data: 21 luty 2020, dni: 1 koszt: 199-239zł

Nowa Perspektywa. Nowe wyzwania dla inteligentnych...

innowacje, inteligentne specjalizacje, Mazowsze, Unia Europejska,
Warszawa, Mazowieckie data: 7 listopad 2019, dni: 1 koszt: bezpłatna

Supporting entrepreneurship by local authorities in...

Call for contributions to an International Science Exploration Event 2019 Seminar The Organizers Tomasz Skica (University of Information Technology and Management, Rzeszow, Poland) Michael Fritsch (Friedrich Schiller University, Jena, Germany) Tomasz Mickiewicz (Aston University, Birmingham, UK) The team of the Institute for Financial Research and Analyses Topic Entrepreneurship has multiple determinants. They range from history, through institutions, to local government policies....
Rzeszów, Podkarpackie data: 7-8 listopad 2019, dni: 2 koszt: 200-250zł

VIII Konferencja Naukowa z cyklu „Rynki surowców...

Planowane panele: 1. Panel ekonomiczno – społeczny: a. Ceny na runku paliw i energii – znaczenie gospodarcze i społeczne b. Społeczny wymiar energetyki c. Konsument na rynku energii d. Energetyka a administracja rządowa i samorządowa 2. Panel logistyczny: a. Infrastruktura transferu surowców i energii – bezpieczeństwo i rozwój b. Łańcuch dostaw surowców i produktów energetycznych c. Zasoby surowców energetycznych – stan i perspektywy d. Energetyka rozproszona –...
Poznań, Wielkopolskie data: 28-29 listopad 2019, dni: 2 koszt: 150-449zł

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020...

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy: -obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu; -obszar nauk przyrodniczych; -obszar nauk ścisłych; -obszar nauk technicznych; -obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; -obszar nauk humanistycznych; -obszar nauk społecznych; -obszar sztuki.
Lublin, Lubelskie data: 21-22 marzec 2020, dni: 2 koszt: 199-239zł
<< poprzednia
|
następna >>