zalogowany jako Gość Zaloguj Zarejestruj
Wyświetlanie 10 z 21 znalezionych konferencji

4th Memory, Melancholy and Nostalgia - International...

During our interdisciplinary conference we would like to concentrate on the phenomena of nostalgia and melancholy. We are interested in all expressions of longing for the past, from the reassuring and action-propelling ones to those which paralyze us, bringing despair and utter dejection. We want to describe the experience of nostalgia and melancholy in its multifarious manifestations: psychological, social, historical, cultural, philosophical, religious, economic, political, artistic, and...
Gdańsk, Pomorskie data: 9-10 grudzień 2019, dni: 2 koszt: 350-590zł

Biografie i polityka. Udział Żydów i osób pochodzenia...

Celem konferencji jest nakreślenie obrazu faktycznego zaangażowania Żydów w działalność ruchów lewicowych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku z perspektywy ich indywidualnych wyborów ideowych. Jednostkowe historie, losy rodzin, kształtowanie się tożsamości politycznej analizowane metodą biograficzną, pozwolą odpowiedzieć na pytania o motywacje polskich Żydów wstępujących do ugrupowań lewicowych. Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy z Polski i zagranicy, zajmujących się badaniami na temat...
Warszawa, Mazowieckie data: 1-2 grudzień 2019, dni: 2 koszt: bezpłatna

Call for Papers: The Jewish Intelligentsia –...

The Jewish Studies Student Association at the University of Warsaw is pleased to invite you to The Jewish Intelligentsia. The 8th International Conference for Jewish Studies Researchers. Professor Jerzy Jedlicki (1930-2018) in Memoriam that will take place on 14-15 November 2019 in the Institute of History at the University of Warsaw. The aim of the conference is to outline the meaning of the term “Jewish intelligentsia” and to define its contexts — historical, social, cultural,...
Warszawa, Mazowieckie data: 14-15 listopad 2019, dni: 2 koszt: 160zł

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa...

Pracownicy Katedry Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zapraszają na cykl konferencji poświęconych różnym aspektom pomocy psychologicznej. Promocja zdrowia psychicznego jest jedną z form pomocy psychologicznej wymienianych obok poradnictwa psychologicznego, interwencji kryzysowej czy psychoterapii. Coraz częściej jest rekomendowana jako ważna forma przeciwdziałania występowaniu zaburzeniom psychicznym oraz...
Warszawa, Mazowieckie data: 7-8 listopad 2019, dni: 2 koszt: 300zł

II Ogólnopolska Kognitywistyczna Konferencja Naukowa...

Celem Wydarzenia jest wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu nauk kognitywnych, neurobiologii, neuropsychologii, sztucznej inteligencji, logiki i filozofii umysłu, prezentacja wyników badań oraz integracja środowiska naukowego i promocja wiedzy. Rozwój tej dziedziny nauki budzi wiele pytań wśród społeczeństwa, ale również skłania do pochylenia się nad problematyką, prowadzenia badań teoretycznych i empirycznych. Do udziału w Konferencji zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz...
Lublin, Lubelskie data: 15 listopad 2019, dni: 1 koszt: 199-239zł

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozoficzne aspekty...

Proponowany zakres zagadnień: • literatura jako forma filozoficznej refleksji; • możliwości i ograniczenia filozofii i literatury w dochodzeniu do prawdy (narzędzia literatury, narzędzia filozofii); • „prawdziwość” dzieła literackiego; • metafizyczność w literaturze; • filozoficzność dzieła objawiającego sacrum; • inspiracje filozofią w literaturze; • filozoficzna interpretacja dzieła literackiego; • filozoficzne wartościowanie...
Lublin, Lubelskie data: 25 październik 2019, dni: 1 koszt: 179-219zł

Kongres "Jeden świat - Wiele kultur"

filozofia, historia, religioznawstwo, kulturoznawstwo, prawo, ekonomia, nauki techniczne, pedagogika, socjologia, politologia
Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie data: 25-26 październik 2019, dni: 2 koszt: 0-350zł

Kultura pracy. Służba domowa w dziejach

Historia służby domowej to temat, który w badaniach historycznych i społecznych był obecny marginalnie. Sytuacja ta zmienia się w ostatnich latach. Zapowiadana konferencja wpisuje się w nurt badań nad służbą domową w najszerszym tego słowa znaczeniu, niemniej jednak chcielibyśmy skupić się głównie na epokach pośredniowiecznych. Podstawowym celem konferencji jest zaprezentowanie aktualnego stanu badań nad historią służby domowej ujętej w szerokim kontekście kulturowo-społecznym. Ten specyficzny...
Poznań, , Wielkopolskie data: 21-22 listopad 2019, dni: 2 koszt: 250zł

MEMORY, GUILT AND SHAME - International Interdisciplinary...

Memory, Guilt and Shame The 20th century – an epoch of genocides – will be forever associated with feelings of guilt and shame. And it is not only the case of perpetrators. People are still ashamed of their ancestors and of the members of their nations, societies or families. They feel responsible for what happened in the past. Those who suffered from crimes and cruelties often experience survivor guilt, a mysterious phenomenon that psychotherapists try to tame. The status of bystanders...
Gdańsk, Pomorskie data: 26-27 marzec 2020, dni: 2 koszt: 460-590zł

Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w...

Konferencja odnosi się do toczących się w obszarze sztuki i poza nią dyskusji na temat form zaangażowania środowiska artystycznego oraz instytucji kultury w kluczowych historycznie momentach. Współcześnie jest to dyskusja o zagrożeniach nowymi formami przemocy i lęku przed wojną, o zaprzeczaniu lekcji wyciągniętej z tragedii II wojny światowej. Jej świadkowie powoli odchodzą, zaś dzieła będące repozytoriami pamięci przestają być czytelną przestrogą i ulegają neutralizacji.
Warszawa, Mazowieckie data: 24-26 październik 2019, dni: 3 koszt: bezpłatna

Ogólnopolska konferencja naukowa "Pasja, pożądanie,...

organizatorzy konferencji proponują refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami: • miłość, pasja i pożądanie w literaturze; • miłość, pasja i erotyka w kulturze wizualnej; • miłość, pasja i pożądanie w religiach i mitologiach; • filozoficzne aspekty miłości; • medialne aspekty miłości i pożądania (media, social media, życie miłosne celebrytów, polityków etc.); • miłość i cielesność; • miłość i pożądanie w perspektywie społecznej, historycznej,...
Kraków, Małopolskie data: 13-14 grudzień 2019, dni: 2 koszt: 360zł

Ogólnopolska konferencja naukowa "Wyobraźnia, imaginacja,...

Organizatorzy konferencji sugerują (choć zachęcają tu do kierowania się własnym potencjałem imaginacyjnym i kreatywnym) do namysłu nad m.in. następującą problematyką: • kreacja i wyobraźnia w kulturze i popkulturze (sztuki piękne, literatura, film, serial, komiks, muzyka, gry wideo, moda); • wyobrażeniowość i ekspresja artystyczna, potencjał twórczy; • wyobraźnia narracyjna; • media i media społecznościowe jako narzędzia kreacji (selfies, autokreacja, celebrytyzm, kreacja...
Kraków, Małopolskie data: 6-7 grudzień 2019, dni: 2 koszt: 360zł

Ogólnopolska konferencja naukowa Sprzeciw, bunt, niezgoda....

Organizatorzy konferencji Sprzeciw, bunt, niezgoda. Konteksty historyczne, społeczne, kulturowe zapraszają do namysłu nad między innymi następującymi zagadnieniami: • bunt, sprzeciw i rewolta w przedstawieniach kultury (literatura, film, serial, gry wideo, sztuki plastyczne, fotografia); • władza i prawo a sprzeciw; • rewolucje obyczajowe; • rewolucje modowe; • konflikty zbrojne; • dyskursy medialne; medialne obrazy sprzeciwu i buntu; • jednostka a...
Kraków, Małopolskie data: 15-16 listopad 2019, dni: 2 koszt: 360zł

Ogólnopolska konferencja naukowa Żałoba, tęsknota,...

organizatorzy konferencji pt. Żałoba, tęsknota, brak, utrata, – cywilizacja, historia, kultura, obyczaj proponują refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami: • smutek, melancholia, żal w kulturze (literatura, film, serial, sztuki piękne, muzyka, gry etc.); • depresja- aspekty społeczne i kulturowe; • utrata - konteksty psychologiczne, kulturowe, historyczne; • żałoba i utrata, przepracowywanie żałoby, społeczny odbiór żałoby; • syndrom wypalenia, niemoc...
Kraków, Małopolskie data: 29-30 listopad 2019, dni: 2 koszt: 360zł

Ogólnopolska Naukowa Konferencja Literacka “Śladami...

Ogólnopolska Naukowa Konferencja Literacka “Śladami pisarzy i poetów Lubelszczyzny” to wydarzenie, którego głównym celem jest zaprezentowanie sylwetek oraz dorobku artystycznego poetów i pisarzy mieszkających lub niegdyś odwiedzających ówczesne tereny województwa lubelskiego. Ideą konferencji jest promocja nauki, integracja środowiska naukowego, a także rzetelna, akademicka dyskusja.
Nałęczów, Lubelskie data: 21 listopad 2019, dni: 1 koszt: 349-549zł
<< poprzednia
| 1 | 2 następna >>