zalogowany jako Gość Zaloguj Zarejestruj
Zgłoś nadużycie

Międzynarodowa Konferencja pt " Turystyka w zrównoważonym rozwoju miast metropolitanych"

strona internetowa: http://https://www.vistulahospitality.edu.pl/nauka-i-badania/konferencje/turystyka-w-zrownowazonym-rozwoju-miast-metropolitarnych
e-mail:
data: 4-5 czerwiec 2020
miejscowość: Warszawa (Mazowieckie)
koszt: 450-1190zł
publikacje: inne
Obszary tematyczne

Koniec XX i pierwsze dekady XXI wieku to z jednej strony okres intensywnego rozwoju zarówno wielkich miast, jak i turystyki, a z drugiej strony rosnąca świadomość wyzwań rozwojowych, przed którymi stoi cała ludzkość. Wielkie miasta są w centrum opisanych zjawisk. Zamieszkuje je coraz większa liczba ludzi na wszystkich kontynentach, są miejscami, w których koncentruje się aktywność gospodarcza, kulturalna, naukowa, są także magnesem przyciągającym rosnącą liczbę podróży turystycznych. Nakładanie się różnych funkcji na ograniczonej przestrzeni jest zarówno szansą rozwojową, jak i potencjalnym źródłem konfliktów.

Intencją organizatorów jest, aby konferencja poświęcona roli turystyki w zrównoważonym rozwoju wielkich miast, stała się miejscem spotkania naukowców z różnych dyscyplin i praktyków ze środowisk zaangażowanych w kreowanie i monitorowanie nowych zjawisk w turystyce, a zwłaszcza, aby stworzyła okazję do omówienia tych problemów, które są szczególnie ważne dla miast metropolitalnych w perspektywie ich zrównoważonego rozwoju. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy, co pozwoli na prezentowanie opinii i wyników badań z różnych krajów, kultur i środowisk.

inne - szczegóły publikacji
Lista wydawnictw:
Czasopismo „Miscellanea Geographica Regional Studies on Development”, 70 pkt, wydawca: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego; redaktor naczelny: Maciej Jędrusik, artykuły tylko w języku angielskim; Sprawdź stronę Tutaj
Czasopismo International Journal of Management and Economics, 40 pkt, wydawca Kolegium Gospodarki Światowej SGH; redaktor naczelny: Adam Szyszka, artykuły tylko w języku angielskim; Sprawdź stronę Tutaj
Czasopismo „The Journal of Intercultural Management (JOIM)”, 20 pkt, wydawca: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi; redaktor naczelny: Łukasz Sułkowski, artykuły tylko w języku angielskim. Sprawdź stronę Tutaj
Czasopismo „Turystyka Kulturowa”, 20 pkt, wydawca: KulTour Poznań; redaktor naczelny: Armin Mikos von Rohrscheidt, artykuły w języku pol
Adres konferencji
Budynek Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
szczegóły płatności
Do 30 kwietnia 2020 – wniesienie opłaty konferencyjnej (Bank
Pekao SA 67 1240 6175 1111 0010 3957 1167 z dopiskiem:
imię/nazwisko, konferencja 2020).
dane organizatora
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa (Mazowieckie)
tel. +48 22 45 72 300
fax +48 22 45 72 303
strona internetowa: http://https://www.vistulahospitality.edu.pl/
e-mail:
Dodano: 2020-01-30 15:14:28, ostatnia modyfikacja 2020-01-30 15:14:28