zalogowany jako Gość Zaloguj Zarejestruj
Zgłoś nadużycie

Nowa kultura dla nowego człowieka. Dziedzictwo modernistycznych i postmodernistycznych utopii w perspektywie interdyscyplinarnej

strona internetowa: http://https://www.facebook.com/events/528037474687031/
e-mail:
data: 6 marzec 2020
miejscowość: Warszawa (Mazowieckie)
koszt: 0-50zł
publikacje: recenzowane materiały
Obszary tematyczne

Celem konferencji jest zestawienie różnych koncepcji utopii i diagnoz dotyczących wpływu utopijnych idei poprzedniego stulecia na współczesną kulturę i myśl społeczno-polityczną.

Wierzymy, że zderzenie różnych punktów widzenia umożliwi głębszą refleksję nad wizjami przyszłości, dlatego zapraszamy do udziału w konferencji badaczy i badaczki wszelkich specjalizacji, którym jej tematyka wyda się interesująca. Stwórzmy razem przestrzeń swobodnej wymiany idei!

Dla wnikliwego zbadania problemu zachęcamy do podjęcia interdyscyplinarnego podejścia, mieszczącego elementy wielu dziedzin nauki: historii, antropologii, filozofii, filologii, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, badań nad sztukami wizualnymi i performatywnymi.

Jesteśmy otwarci na referaty dotykające tematyki płci oraz sięgające poza horyzont europejski.

Panele:
- Wczoraj – utopie XX wieku w perspektywie historycznej.
- Dziś – współczesne konsekwencje XX-wiecznych utopii.
- Jutro – nowa kultura dla nowego człowieka: nadzieje i niepokoje w epoce “post-post”.

Perspektywa historyczna, która mamy nadzieję nakreślić w pierwszym panelu stanie się punktem wyjścia do tematów poruszonych w toku konferencji. Proponujemy następujące obszary tematyczne:

- Źródła XX-wiecznych utopii
- Dziedzictwo modernistycznych utopii w myśli społeczno-politycznej
- Myśl utopijna w kulturze popularnej
- Globalizacja, postkolonializm i utopia
- Utopie i dystopie poza Europą
- Nowy człowiek w obliczu kryzysu ekologicznego: ekologia i utopia
- Nieunikniony postęp? Technoutopia i transhumanizm
- Oblicza miast i architektury przyszłości
- Seksmisja? Myśl utopijna i emancypacja kobiet
- Religia w utopii, utopia religii.
- Utopie i dystopie we współczesnej sztuce
- Co po poststrukturalizmie? Humanistyka i teoria społeczna po końcu poststrukturalizmu

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy konferencja.utopia@gmail.com do 7 stycznia 2020 r.
Do zgłoszenia prosimy dołączyć plik pdf zawierający następujące informacje:
1. Imię, nazwisko i afiliację kandydata
2. Adres jednostki macierzystej
3. Adres e-mail kandydata
4. Krótki biogram
5. Tytuł referatu
6. Abstrakt w języku polskim i angielskim (max 250 słów każdy)
7. Słowa kluczowe (po polsku i po angielsku)
8. Numer ORCID - jeśli posiada
9. Ewentualnie - sprzęt potrzebny do wygłoszenia referatu (ekran, rzutnik itp.)

Zakwalifikowani otrzymają potwierdzenie udziału do 13 stycznia 2020 r.

recenzowane materiały - szczegóły publikacji
Prelegentom biorącym udział w konferencji proponujemy możliwość opublikowania swoich prac naukowych w formie rozdziału w monografii naukowej. Wydane monografie, spełnią kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego.
Więcej informacji niebawem.
Adres konferencji
Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39
szczegóły płatności
Opłata za czynny udział w konferencji wynosi 50 zł (obejmuje poczęstunek, lunch, materiały konferencyjne oraz publikację artykułu w punktowanej monografii).

Dla słuchaczy wstęp bezpłatny.
dane organizatora
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39
00-379 Warszawa (Mazowieckie)
tel. 22 623 81 17
fax
strona internetowa: http://https://wzkw.asp.waw.pl/
e-mail:
Dodano: 2019-11-13 22:04:07, ostatnia modyfikacja 2019-11-13 22:36:31