zalogowany jako Gość Zaloguj Zarejestruj
Zgłoś nadużycie

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Na pograniczach kultur i narodów. Z historią, polityką i gospodarką w tle".

strona internetowa: http://www.up-sanok.edu.pl
e-mail:
data: 10-12 wrzesień 2020
miejscowość: Sanok (Podkarpackie)
koszt: 350-470zł
publikacje: monografia
Obszary tematyczne

Konferencja ma na celu spotkanie i dialog pomiędzy badaczami zagadnień historycznych, społecznych, kulturowych i artystycznych, zwłaszcza w kontekście szeroko rozumianych zjawisk pogranicznych. Zapraszamy do udziału badaczy i praktyków z Polski i z zagranicy, zainteresowanych problemami mieszczącymi się w nakreślonym poniżej zakresie tematycznym konferencji. Jesteśmy otwarci także na propozycje wykraczające poza podane ramy, a wiążące się z zagadnieniami pograniczy, historii, socjologii, ekonomii, kultury i sztuki.

Zakres tematyczny:
-relacje społeczne i kulturowe na pograniczach i na styku etnosów, wyznań, kultur, narodów;
-dyfuzja kultur na pograniczach;
-sposoby określania tożsamości grupy, wspólnoty, jednostki w relacji do „innego” i do „swojego” – konflikty czy tolerancja;
-poczucie tożsamości narodowej i mniejszości narodowych na pograniczach;
-przemiany obyczajowości świeckiej i religijnej, dorocznej i rodzinnej;
-wyznania, kościoły, religie i ich relacje na pograniczach;
-struktury kościelne na pograniczach;
-sztuka sakralna na pograniczach: rewaloryzacja – działania konserwatorskie i muzealne;
-artysta (z) pogranicza i współczesne formy upowszechniania sztuki pogranicza;
-historia i współczesność polityki i gospodarki regionów pogranicznych – ekonomiczny wymiar relacji transgranicznych;
-ekonomiczno-społeczne dylematy;
-ekonomiczno-społeczne dylematy;
-szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach pogranicza; – przemiany demograficzne;
-pogranicze w polityce kulturalnej i strategiach rozwoju regionów i subregionów;
-zdrowie na pograniczach;
- przemysły kreatywne na pograniczach;
-bezpieczeństwo wewnętrzne na pograniczach.

monografia - szczegóły publikacji
Na publikację składają się artykuły wygłoszone podczas konferencji, które uzyskały pozytywną opinię recenzentów.

Adres konferencji
Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
szczegóły płatności
Koszt udziału w konferencji:
-470 zł – 2 noclegi, materiały konferencyjne, catering, zwiedzanie muzeów, recenzowana publikacja,
-350 zł – jak wyżej, bez noclegów,
-350 zł – dla osób z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii (2 noclegi, materiały konferencyjne, catering, zwiedzanie muzeów, recenzowana publikacja,
-80 zł - udział w bankiecie,
-bez opłat – dla osób reprezentujących organizatora, Komitet Naukowy oraz partnerów konferencji.

Opłatę konferencyjną należy przelać do dnia 6 września 2020 roku.
Nr konta: PKO BP 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837.
dane organizatora
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21
38-500 Sanok (Wybierz województwo)
tel. +48 13 46 55 950
fax
strona internetowa: http://www.up-sanok.edu.pl
e-mail:
Dodano: 2020-03-06 17:09:14, ostatnia modyfikacja 2020-03-06 17:09:14