zalogowany jako Gość Zaloguj Zarejestruj
Zgłoś nadużycie

Wielojęzyczność z różnych perspektyw językoznawstwa stosowanego

strona internetowa: http://https://www.polsl.pl/Wydzialy/RK/Strony/Konferencja_LingwistykaWielojezycznosc_2020.aspx
e-mail:
data: 20-21 kwiecień 2020
miejscowość: Gliwice (Śląskie)
koszt: 150-500zł
publikacje: monografia
Obszary tematyczne

Tematyka konferencji: Tematem nadrzędnym konferencji jest wielojęzyczność w rozmaitych ujęciach językoznawstwa stosowanego. Zachęcamy do prezentacji uprzednio niepublikowanych referatów zawierających rozważania teoretyczne lub rezultaty badań empirycznych, zajmujących się wielojęzycznością z rozmaitych perspektyw tej interdyscyplinarnej dyscypliny badawczej, w odniesieniu do języków ojczystych i nieojczystych, języków nabywanych
i używanych przez dzieci, młodzież i dorosłych, języka literackiego lub potocznego, języków specjalistycznych, języków fonicznych i wizualno-przestrzennych, języków naturalnych
i sztucznych.

W szczególności zachęcamy do prezentacji referatów w obrębie następujących podejść:

1. Podejście językoznawcze (zwł. językoznawstwo kognitywne): dyskurs wielojęzyczny, językowy obraz świata osoby wielojęzycznej, …

2. Podejście translatoryczne: procesy przekładu symultanicznego i konsekutywnego, tłumaczenia tekstów heterogenicznych językowo, …

3. Podejście psycholingwistyczne: wpływy międzyjęzykowe w umyśle wielojęzycznym, transfer pojęciowy w umyśle wielojęzycznym, wczesna wielojęzyczność, …

4. Podejście glottodydaktyczne: metody nauczania wielojęzycznego i ich efektywność, zmienne uczniowskie (np. motywacja, emocje, cechy osobowości itp.) w nauczaniu L2/L3, wykorzystywanie atutów ucznia L3 (takich, jak multikompetencja, świadomość metajęzykowa, świadomość metakognitywna itp.) przez nauczyciela a efektywność nauczania, …

5. Podejście neurolingwistyczne: architektura umysłu wielojęzycznego, procesy nabywania języków z neurolingwistycznego punktu widzenia, afazja i inne zaburzenia językowe osób dwu-/wielojęzycznych, …

6. Podejście socjolingwistyczne: zagadnienia tożsamości osób wielojęzycznych, sposoby tworzenia i współtworzenia dyskursu przez osoby wielojęzyczne, …

monografia - szczegóły publikacji
Przewiduje się punktowaną publikację w prestiżowym wydawnictwie zagranicznym i/lub wydaniu specjalnym punktowanego czasopisma. Opublikowane zostaną artykuły w językach angielskim lub niemieckim, bazujące na wygłoszonych referatach, które pomyślnie przejdą przez proces recenzyjny (w trybie double blind peer review).
Adres konferencji
ul. Hutnicza 9-9A, Gliwice
szczegóły płatności
Opłata konferencyjna wynosi: 500 zł – uczestnik z referatem, 150 zł – uczestnik bez referatu. Studenci zwolnieni są z opłaty konferencyjnej.

Numer rachunku bankowego, na który wnoszone są opłaty:

60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

Tytuł przelewu: Imię_Nazwisko_RIBEK_konferencja_wielojęzyczność_2020

Wszystkie terminy podano na stronie konferencji:
https://www.polsl.pl/Wydzialy/RK/Strony/Konferencja_LingwistykaWielojezycznosc_2020.aspx
dane organizatora
Politechnika Śląska w Gliwicach
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją
Hutnicza 9-9A
44-100 Gliwice (Śląskie)
tel.
fax
strona internetowa: http://https://www.polsl.pl/Wydzialy/RK/Strony/Konferencja_LingwistykaWielojezycznosc_2020.aspx
e-mail:
Dodano: 2020-02-04 15:03:18, ostatnia modyfikacja 2020-02-11 23:38:01