zalogowany jako Gość Zaloguj Zarejestruj
Zgłoś nadużycie

Kongres Humanistów Polskich -Humanistyka w XXI wieku

strona internetowa: http://www.kongreshumanistow.uni.lodz.pl
e-mail:
data: 20-23 kwiecień 2020
miejscowość: Łódź (Łódzkie)
koszt: 100-200zł
publikacje: brak
Obszary tematyczne

Pierwszy Kongres Humanistów Polskich odbędzie się w Uniwersytecie Łódzkim w terminie od 20 do 23 kwietnia w roku 2020.

Kongres to spotkanie polskich uczonych reprezentujących wszystkie dyscypliny i specjalności humanistyczne. Pragniemy, by to spotkanie było szeroko otwartym forum rozmów, dyskusji, wymiany myśli i różnorodnych stanowisk nawiązujących ze sobą dialog, jak i prowokujących do sporów i konfrontujących odmienne stanowiska, i by odbywało się cyklicznie co 2 lata. Jednym z najważniejszych celów Kongresu jest prezentacja osiągnięć i dorobku naszego środowiska, wskazanie wartości, które są dla nas ważne, i które pełnią (bądź winny pełnić) istotną funkcję w publicznym dyskursie i w życiu społecznym.

Pierwszy Kongres Humanistów Polskich odbędzie się pod hasłem Humanistyka w XXI w. Zachęca ono do przeglądu najważniejszych idei współczesnych badań humanistycznych, a także do wskazania i sformułowania najistotniejszych tendencji dotyczących przyszłości. Poszczególne wykłady i panele, prowadzone przez wybitnych przedstawicieli poszczególnych dyscyplin, dotyczyć będą m.in.: kwestii interdyscyplinarności w humanistyce, znaczenia języka i literatury w nowej rzeczywistości społecznej, roli nowych przestrzeni, np.: post- i biohumanistyki.
Zapraszamy do udziału w Kongresie wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza przedstawicieli dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Prosimy o rejestrację na stronie do 29 lutego 2020 roku. Opłata za udział we wszystkich wykładach i panelach, a także w wydarzeniach towarzyszących (uroczysta kolacja, koncerty, projekcje filmowe) wynosi 200 zł., natomiast dla doktorantów 100 zł. Na wpłaty czekamy do 15 marca 2020 roku na podany na stronie numer konta. Nie zapewniamy noclegów, ale na stronie znajdziecie Państwo listę proponowanych przez nas hoteli.

Specjalne zaproszenie kierujemy do młodych humanistów zainteresowanych przedstawieniem krótkich komunikatów (15 min) w dwu panelach. Prosimy o przesyłanie tematów wystąpień wraz z abstraktem (max. 600 słów), notą biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy do 15 marca 2020 roku. Spośród zgłoszonych tematów wybierzemy te, które zostaną przedstawione podczas Kongresu. O dokonanym wyborze poinformujemy w połowie marca 2020 roku. Wszystkie zgłoszone komunikaty – również nieprezentowane podczas Kongresu – zostaną opublikowane (po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej) w książce pokongresowej.

Zachęcamy Państwa do zabrania głosu w szerokiej debacie humanistycznej podczas Kongresu, a także do nadsyłania po jego zakończeniu własnych tekstów zainspirowanych panelami i wykładami, podejmujących z nimi szeroki, wielostronny i krytyczny dialog. W publikacji pokongresowej (w formie recenzowanej monografii) chcemy zamieścić wypowiedzi wszystkich uczestników. O terminie nadsyłania tekstów poinformujemy na zakończenie obrad.

brak - szczegóły publikacji
Specjalne zaproszenie kierujemy do młodych humanistów zainteresowanych przedstawieniem krótkich komunikatów (15 min) w dwu panelach. Prosimy o przesyłanie tematów wystąpień wraz z abstraktem (max. 600 słów), notą biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy do 15 marca 2020 roku. Spośród zgłoszonych tematów wybierzemy te, które zostaną przedstawione podczas Kongresu. O dokonanym wyborze poinformujemy w połowie marca 2020 roku. Wszystkie zgłoszone komunikaty – również nieprezentowane podczas Kongresu – zostaną opublikowane (po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej) w książce pokongresowej.
Adres konferencji
ul. Narutowicza 68, 90-138 Łódź
szczegóły płatności
Opłata za udział we wszystkich wykładach i panelach, a także w wydarzeniach towarzyszących (uroczysta kolacja, koncerty, projekcje filmowe) wynosi 200 zł., natomiast dla doktorantów 100 zł. Na wpłaty czekamy do 15 marca 2020 roku.

Dane do przelewu zamieszczone są na fakturze proforma, która zostanie przesłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail wraz z potwierdzeniem rejestracji. W przypadku wybrania opcji bez faktury proforma prosimy o dokonanie wpłat na:
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii,
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Lindleya 5a
90-131 Łódź
NIP: 725-195-28-59
Nr konta: 68 1240 3060 1111 0010 3289 1053

Tytułem:
- w przypadku uczestnika: uczestnik [imię i nazwisko uczestnika]
- w przypadku doktoranta: doktorant [imię i nazwisko doktoranta]
dane organizatora
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 68
90-136 Łódź (Łódzkie)
tel. 0-42 635 40 44
fax -
strona internetowa: http://www.kongreshumanistow.uni.lodz.pl
e-mail:
Dodano: 2020-02-07 22:08:16, ostatnia modyfikacja 2020-02-07 22:08:16