zalogowany jako Gość Zaloguj Zarejestruj
Zgłoś nadużycie

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Interdyscyplinarny wymiar zdrowia"

strona internetowa: http://konferencja-wsiiz.pl
e-mail:
data: 19-20 marzec 2020
miejscowość: Warszawa (Mazowieckie)
koszt: 35-350zł
publikacje: monografia
Obszary tematyczne

Zdrowie jest nierozerwalnie związane z życiem człowieka stanowiąc jedną z jego fundamentalnych wartości. Jednakże zdrowie nie jest czymś trwałym, danym człowiekowi raz na zawsze, to raczej proces zmagania się z godzącymi w niego zagrożeniami mającymi swoje źródło zarówno w zjawiskach biologicznych organizmu, jak i w otaczającym go środowisku życia. Nie bez znaczenia jest także proces globalizacji, który dotyka każdej dziedziny życia, niosąc za sobą z jednej strony szanse, a z drugiej zagrożenia dla funkcjonowania współczesnego świata, także w sferze bezpieczeństwa zdrowotnego. W związku z tym nowego znaczenia nabierają aspekty dotyczące problematyki zdrowia w wymiarze indywidualnym, społecznym oraz gospodarczym. Zdrowie jednostki przekłada się bowiem na zdrowie społeczeństwa. Z kolei od jego poziomu zależy między innymi rozwój ekonomiczny i dobrobyt państwa.
Nie sposób zaprzeczyć, że życie i zdrowie ludzkie, jako wartości nierozerwalnie ze sobą związane, potrzebują wyjątkowej ochrony. Wymaga to podejmowania działań ukierunkowanych na utrzymanie zdrowia, a także na rozwiązywanie problemów związanych z chorobą, inwalidztwem i niepełnosprawnością. Ochrona życia i zdrowia człowieka sprowadza się zatem do zabezpieczenia jego praw w ustawodawstwie, co obejmuje m.in. konieczność stworzenia podstaw prawnych gwarantujących każdemu dostęp do świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo udzielania tych świadczeń.
Próby rozwiązania zawiłości dotyczących zdrowia z punktu widzenia tylko jednej nauki nie przyniosą pozytywnych rezultatów. Stąd konieczne jest włączenie przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych (m.in. medyków, biologów, farmakologów, fizjoterapeutów, psychologów, prawników, jak też przedstawicieli administracji publicznej) w badania dotyczące szeroko pojętej ochrony zdrowia. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie organizując konferencję „Interdyscyplinarny wymiar zdrowia”, która ułatwi konsolidację środowiska osób zajmujących się tą problematyką w ramach swoich badań naukowych lub działalności zawodowej.

Celem konferencji jest zatem stworzenie otwartej i twórczej dyskusji połączonej z prezentacją wyników badań i osiągnięć naukowych oraz wiedzy, spostrzeżeń i doświadczeń prezentowanych przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych w kontekście wzajemnych współzależności związanych z troską o zdrowie człowieka.

Główne obszary konferencji dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień:
1. Zdrowie – teoria i praktyka medyczna
2. Społeczny wymiar zdrowia
3. Prawna ochrona zdrowia człowieka
4. Zarządzania usługą i produktem w obszarze zdrowia
5. Zagrożenia zdrowia publicznego – wczoraj i dziś
Oczywistym jest, że wskazane zagadnienia konkretyzują, ale nie wyczerpują tematyki konferencji, która ma także stanowić miejsce sprzyjające nawiązywaniu współpracy naukowej w płaszczyźnie interdyscyplinarnej ukierunkowanej na utrzymanie i poprawę zdrowia jako wartości uniwersalnej.

Rada naukowa
Przewodnicząca: dr n. med. Monika Sadowska, prof. WSIiZ
dr n. med. Agata Wolska, WSIiZ
dr n. społ. Joanna Klonowska, WSIiZ
dr n. chem. Sebastian Grzyb, WSIiZ
dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM
dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL


Szczegóły dotyczące płatności i rejestracji znajdą Państwo na stronie:
http://konferencja-wsiiz.pl/

monografia - szczegóły publikacji
Szczegóły dotyczące publikacji znajdą Państwo na stronie:
http://konferencja-wsiiz.pl/
Adres konferencji
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
ul. Bitwy Warszewskiej 1920 r. nr 18
02-366 Warszawa
szczegóły płatności
Szczegóły dotyczące płatności znajdą Państwo na stronie:
http://konferencja-wsiiz.pl
dane organizatora
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
ul. Bitwy Warszawskiej 1920, nr 18
02-366 Warszawa (Wybierz województwo)
tel. 22 662 24 26, 22 856 70 77
fax
strona internetowa: http://konferencja-wsiiz.pl/
e-mail:
Dodano: 2019-09-02 14:23:57, ostatnia modyfikacja 2020-01-15 09:57:18