zalogowany jako Gość Zaloguj Zarejestruj
Zgłoś nadużycie

Ogólnopolska konferencja "Tysiąc jeden arabskich miast"

strona internetowa: http://iksiopan.pl/index.php/pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje/tysiac-jeden-arabskich-miast
e-mail:
data: 22 kwiecień 2020
miejscowość: Warszawa (Mazowieckie)
koszt: 100zł
publikacje: monografia
Obszary tematyczne

Konferencja skupiać się będzie na zagadnieniach toponomastyki i topografii świata arabskiego, której tematem przewodnim będą miasta.
Miasta zawsze były punktem odniesienia dla wędrowców. Europejskich podróżników i arabskich geografów fascynowały ośrodki miejskie oraz ich budowle, czego wyrazem są ich rozległe opisy. W tych relacjach odnotowywali oni wiele istotnych szczegółów dotyczących większych i mniejszych centrów osadniczych oraz ich specyfiki. Itineraria pielgrzymie oraz prace leksykograficzne są bogatymi źródłami do badania nad tym zagadnieniami. Poza źródłami tekstowymi informacji pomocnych mogą dostarczyć również dane archeologiczne, kartograficzne oraz etnograficzne, w tym zwłaszcza toponimy znajdujące się w spektrum zainteresowania wszystkich wyżej wymienionych dziedzin nauki. Badania toponomastyczne poruszają m.in. zagadnienia pochodzenia i typologii nazw geograficznych, a także społeczno-kulturowego znaczenia toponimów. Oprócz historii nazewnictwa geograficznego istotne są także kwestie związane z geografią społeczną, tj. osadnictwem i jego przemianami, co łączy się z migracjami ludności oraz rozprzestrzenianiem się języków oraz idei. Wzajemne relacje ośrodków osadniczych przez szlaki komunikacyjne, lądowe i wodne, pozostają w ścisłym związku ze znaczeniem i gospodarczą funkcją badanego regionu. Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na kwestie przekładu nazw miejscowości na inne języki, a także występowanie egzonimów i endonimów w języku arabskim. Z tymi rozważaniami łączy się również podejście kognitywistyczne, czyli to jak ludzka wyobraźnia i postrzeganie przestrzeni zostają odzwierciedlone w nazewnictwie geograficznym.
Serdecznie zachęcamy do składania propozycji wystąpień w języku polskim lub angielskim, odnoszących się do powyżej wspominanej tematyki w dowolnym zakresie chronologicznym i geograficznym, ograniczonym jedynie wyraźnym związkiem ze światem arabskim.


Harmonogram

• Termin przesyłania zgłoszeń – 10.01.2020 r.
• Ogłoszenie listy prelegentów – 31.01.2020 r.
• Termin wpłacania opłat konferencyjnych – 20.02.2020 r.
• Konferencja Tysiąc jeden arabskich miast – 22.04.2020 r.
• Termin przesłania ostatecznej wersji autorskiej artykułów do redakcji – 31.07.2020 r.
• Publikacja monografii pod redakcją pracowników Zakładu Cywilizacji Islamu PAN – 2021 r.

monografia - szczegóły publikacji
Uprzejmie informujemy, że planowane jest wydanie anglojęzycznej monografii wieloautorskiej poświęconej zagadnieniom poruszanym podczas konferencji.
Adres konferencji
Pałac Staszica
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

szczegóły płatności
Szczegóły dokonywania płatności zostaną podane w późniejszym terminie.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewnione są materiały konferencyjne, a także obiad i przerwy kawowe.
Organizatorzy konferencji nie pokrywają kosztów przejazdu.

dane organizatora
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
Zakład Cywilizacji Islamu
Nowy świat 72
00-330 Warszawa (Mazowieckie)
tel.
fax
strona internetowa: http://www.iksiopan.pl
e-mail:
Dodano: 2019-11-19 15:14:43, ostatnia modyfikacja 2019-11-19 19:11:47