zalogowany jako Gość Zaloguj Zarejestruj
Zgłoś nadużycie

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna "Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka, kultura i polityka"

strona internetowa: http://miedzykatedrami.wixsite.com/konferencyjna
e-mail:
data: 20-21 kwiecień 2020
miejscowość: Katowice (Śląskie)
koszt: 0-100zł
publikacje: monografia
Obszary tematyczne

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej „Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka, kultura i polityka”. Celem spotkania jest budowanie na gruncie nauki mostów wzajemnego zrozumienia między religią a innymi ważnymi sferami życia człowieka, o których mowa w tytule konferencji.

Przewodnimi wydarzeniami pierwszego dnia będą: panel profesorów pt. „Relacja człowiek – zwierzę. Świat (pod)dany czy oddany?” oraz wystawa dzieł dotyczących tematyki ekologicznej. Drugi dzień będzie poświęcony interdyscyplinarnym sesjom referatowym studentów oraz doktorantów. Wystąpienia planowane są w sekcjach tematycznych: 1) teologiczno-filozoficznej, 2) dotyczącej kultury i sztuki, 3) związanej z naukami przyrodniczymi i ścisłymi, 4) poruszającej tematy z obszaru nauk społecznych. Proponowany podział sekcji może ulec zmianie, gdyż jest on uzależniony od tematyki nadsyłanych abstraktów. Przykład tego może stanowić zeszłoroczne wydarzenie, podczas którego dodatkowo otwarta została sekcja prawnicza. Konferencja zakończy się debatą ekspercką pt. „Początek życia ludzkiego”, tłumaczoną na Polski Język Migowy.

Serdecznie zapraszamy:
- studentów i doktorantów – do wzięcia udziału w konferencji w charakterze prelegentów i przesyłania formularzy zgłoszeniowych oraz abstraktów wraz z bibliografią (nie będzie się ona wliczać w limit słów); referat powinien trwać 15 minut;
abstrakty zostaną poddane merytorycznej ocenie pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego – na tej podstawie zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń; formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony: www.miedzykatedrami.wixsite.com/konferencyjna,
- artystów i pasjonatów sztuki – do zgłaszania swoich dzieł dotyczących tematyki ekologicznej w celu zaprezentowania ich na wystawie; zgłoszenia prosimy dokonywać w wiadomości mailowej, załączając opis proponowanego dzieła i jego zdjęcie, służące celom poglądowym,
- wszystkich ciekawych nauki, sztuki oraz spragnionych pasjonującej dyskusji – do uczestnictwa biernego podczas dwóch dni konferencji. Dla uczestników biernych wstęp jest bezpłatny.

Formularze zgłoszeniowe wraz z abstraktami oraz zgłoszenia na wystawę można przesyłać od 3 lutego do 3 marca 2020 roku na adres e-mail: biuro.miedzykatedrami@gmail.com (organizatorzy zastrzegają sobie prawo przedłużenia terminu zgłoszeń). Wiadomość o zakwalifikowaniu referatów oraz prac na wystawę prześlemy pocztą elektroniczną do 21 marca.

Propozycje zagadnień referatów (są one jedynie niezobowiązującymi sugestiami):
- stosunek kościołów różnych wyznań do nauk przyrodniczych i ścisłych (w historii i obecnie),
- relacje między teologią a innymi dyscyplinami naukowymi (w historii i obecnie),
- wpływ kościołów na kulturę i sztukę oraz wpływ kultury i sztuki na kształt chrześcijaństwa,
- rola języka w teologii oraz wpływ religii chrześcijańskiej na kształtowanie języka,
- chrześcijańska sztuka sakralna (w historii i obecnie),
- antropologia chrześcijańska a wizja człowieka proponowana przez inne dyscypliny naukowe,
- nauczanie społeczne kościołów chrześcijańskich w kontekście dorobku nauk politycznych i społecznych,
- psychologiczne spojrzenie na praktyki religijne oraz stosunek chrześcijan do psychologii,
- ekologia integralna lub degradacja środowiska jako pochodne religijnej wizji świata,
- problem granic w badaniach naukowych, szczególnie na styku teologii oraz nauk przyrodniczych i ścisłych,
- relacja między Kościołem a współczesnymi rodzinami,
- rola człowieka w Kościele,
- rola chrześcijanina w społeczeństwie.

monografia - szczegóły publikacji
Organizatorzy planują wydać publikację pokonferencyjną, dlatego zakwalifikowani prelegenci, którzy będą chcieli opublikować swój referat w formie artykułu, proszeni są o dostarczenie do 21 kwietnia 2020 roku drogą mailową lub osobiście wstępnej wersji artykułu. Termin do nadsyłania ostatecznej wersji artykułu upływa z dniem 31 maja 2020 roku. Dokładne wymogi dotyczące ostatecznej wersji artykułu zostaną przesłane wraz z informacją o zakwalifikowaniu do uczestnictwa czynnego. Zakwalifikowanie do wygłoszenia referatu podczas konferencji nie daje gwarancji publikacji artykułu – podlega on osobnej recenzji.
Adres konferencji
Budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice.
szczegóły płatności
Prelegentów w sekcjach studencko-doktoranckich obowiązuje opłata konferencyjna w wysokości 100 zł. Opłata dotyczy tylko osób, których referat został zakwalifikowany.
dane organizatora
Studenckie Koło Naukowe Teologów UŚ, Studenckie Koło Naukowe Historyków UŚ, Studenckie Koło Naukowe LogISMos, Studenckie Koło Naukowe Nauk o Rodzinie PRO, Doktoranci Wydziału Teologicznego UŚ
Jordana 18
40-043 Katowice (Śląskie)
tel.
fax
strona internetowa: http://miedzykatedrami.wixsite.com/konferencyjna
e-mail:
Dodano: 2020-02-01 15:48:34, ostatnia modyfikacja 2020-02-01 15:49:29