zalogowany jako Gość Zaloguj Zarejestruj

§1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Serwis - usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.edufrog.pl
Użytkownik - osoba korzystającą z Serwisu, zarówna czytająca, jak i wprowadzająca informacje na temat konferencji naukowych

§2

Serwis eduFrog.pl ma na celu zbieranie i udostępnianie informacji na temat konferencji naukowych, seminariów i warsztatów naukowych na terenie Polski.

§3

Informacje o konferencji może dodać i modyfikować do czasu jej rozpoczęcia dowolny użytkownik po zarejestrowaniu się w serwisie.
W szczególności użytkownik dodający informacje o konferencji nie musi być organizatorem konferencji lub jego przedstawicielem.

§4

W przypadku modyfikacji informacji na temat konferencji prawo to przysługuje administratorom serwisu, użytkownikowi oraz organizatorom konferencji za pośrednictwem administratora serwisu.

§5

Do serwisu należy dodawać tylko informacje o nowych konferencjach, których nie ma jeszcze w serwisie. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do przekazania możliwości modyfikacji informacji na temat konferencji jej organizatorom.

§6

Odpowiedzialność za informacje umieszczane w serwisie ponosi użytkownik, który je tam umieszcza. O wszelkich nieprawidłowościach i naruszeniach niniejszego regulaminu należy poinformować administratora serwisu.